Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akcydensy

Wzory akcydensów dostępne są w Centrum Promocji i Komunikacji UJ oraz na płytach otrzymanych przez jednostki UJ. Korzystając z wzorów akcydensów i wskazanej w SIW czcionki jednostki UJ mogą we własnym zakresie zarządzać drukiem. Na tej stronie dostępne są formularze pomagające w przygotowaniu i druku akcydensów zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Rektora UJ we wskazanej w Zarządzeniu firmie (§ 5 pkt 1). Dla jednostek administracji centralnej i międzywydziałowych miejscem przesyłania formularzy jest Centrum Promocji i Komunikacji UJ (promocja@uj.edu.pl; ul. Michałowskiego 9/3, Kraków, tel. (12) 663 23 00), dla jednostek podległych wydziałom sekretariaty odpowiednich wydziałów lub wyznaczone przez nie osoby.

Uwaga: dla jednostek Collegium Medicum UJ obowiązujące wzory formularzy zostały umieszczone na stronach Collegium Medicum.

Pliki do pobrania
doc
Formularz - papier firmowy
doc
Formularz - koperty
doc
Formularz - wizytówki
doc
Załącznik do formularza - tabela wzorów wizytówek

Widok zawartości stron Widok zawartości stron