Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki

Oferta skierowana jest do uczniów szkół średnich.

 

Czytanie miasta – badanie ulicy - warsztat

Opis warsztatu: miasto ma zapach, dźwięk, estetykę, rytm. Czy można je czytać jak książkę? Warsztat ma formę spaceru badawczego oraz opracowania danych z terenu strategią metodologii teorii ugruntowanej. Podczas spaceru uczestnicy będą zbierali dane z terenu, którym będzie przestrzeń miasta, z koncentracją na ulicy. Uczestnicy uzbrojeni w aparaty fotograficzne (smartfony) będą robić zdjęcia, nagrywać dźwięki, sytuacje, narracje. Druga część warsztatu to prezentacja danych i próba ich skategoryzowania celem wyłonienia obrazu miasta- stworzenia badawczej książki o mieście.

Prowadząca: dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12

Liczba uczestników: 20 osób

Czas: 3h

 

Pokochaj siebie zanim pokochasz Drugiegodyskusja i warsztat na temat miłości własnej.

Prowadząca: dr hab. Krystyna Ablewicz

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12

Liczba uczestników: 14

Czas: 2h

 

Dlaczego krajobraz jest ważny? - wykład z prezentacją o roli krajobrazu w naszym życiu i w edukacji.

Prowadząca: dr Joanna Torowska

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12

Liczba uczestników:30

Czas: 1h

 

Terenowa gra muzealna w Cricotece - warsztat z edukacji muzealnej (w ramach współpracy instytucjonalnej)

Prowadząca: dr Renata Pater, współprowadzenie: studenci III roku Animacji społeczno-kulturowej

Miejsce: Cricoteca Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, ul. Nadwiślańska 2-4

Liczba uczestników: 30

Czas: 1h 30 min.

 

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – atrakcyjne muzea nie tylko w Krakowie? – wykład

Prowadząca: dr Renata Pater

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12

Liczba uczestników: 30

Czas: 45 min.

 

Termin: Każdorazowo ustalany z zainteresowaną grupą

Osoba do kontaktu: dr hab. Katarzyna Wrońska, katarzyna.wronska@uj.edu.pl