Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

ul. Michałowskiego 9/3
31-126 Kraków
Telefon: 12 663 23 00
Centrum Promocji i Komunikacji UJ
ul. Michałowskiego 9/3
31-126 Kraków
Informacje kontaktowe

sekretariat.dp@uj.edu.pl

Adres: ul. Michałowskiego 9/3, 31-126 Kraków

Telefon: 12 663 23 00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrektor Centrum Promocji i Komunikacji UJ

Kinga Drechny-Mucha
kinga.drechny-mucha@uj.edu.pl

Zastępca dyrektora Centrum Promocji i Komunikacji UJ

Joanna Chodór
joanna.chodor@uj.edu.pl

Sekretariat

sekretariat.dp@uj.edu.pl

Sylwia Wojciechowska - tel. 12 663 23 00
sylwia1.wojciechowska@uj.edu.pl

Do zadań Sekretariatu należy:

 • prowadzenie prac administracyjnych i finansowych Centrum.

Stoiska promocyjne

Stoisko promocyjne Floriańska 49
adres: ul. Floriańska 49, 31-019 Kraków
email: sklep@uj.edu.pl
telefon: +48 539 639 598

Stoisko promocyjne w Muzeum UJ Collegium Maius
adres: ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków
email: sklep-maius@uj.edu.pl
telefon: 12 663 15 22

Julita Sznajderska - koordynator stoiska
Kinga Krewko
Gabriela Krupa
Piotr Kwaśniewski
Anna Marzec

Sekcja ds. projektów promocyjnych

promocja@uj.edu.pl

Anna Nowak-Dorda – kierownik sekcji, tel. 12 663 23 17
anna.nowak-dorda@uj.edu.pl

Klaudia Kardyś, tel. 12 663 23 15
klaudia.kardys@uj.edu.pl

Estera Podobińska, tel. 12 663 23 16
estera.podobinska@uj.edu.pl

Małgorzata Pokwap, tel. 12 663 23 12
malgorzata.pokwap@uj.edu.pl

Joanna Radzicka, tel. 12 663 23 58
joanna.radzicka@uj.edu.pl

Kamil Sikora, tel. 12 663 23 23
kamil.d.sikora@uj.edu.pl

Do zadań Sekcji ds. projektów promocyjnych​ należy:

 • planowanie, koordynowanie i realizacja ogólnouczelnianej działalności promocyjnej i wizerunkowej UJ w kraju i zagranicą;
 • tworzenie nowych narzędzi promocyjnych i zarządzanie nimi;
 • zarządzanie profilem UJ w portalu www.youtube.com/user/unijagiellonski;
 • zarządzanie aplikacją mobilną UJ (smartUJ);
 • zarządzanie systemem Digital Signage - ekrany UJ;
 • realizacja, koordynacja wdrażania i stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej UJ;
 • prowadzenie spraw dotyczących patronatu Rektora UJ.

Sekcja ds. uroczystości ogólnouczelnianych

soi@uj.edu.pl

Katarzyna Frankowicz – kierownik sekcji, tel. 12 663 23 04
katarzyna.frankowicz@uj.edu.pl

Ewa Cebula, tel. 12 663 23 27
ewa.1.cebula@uj.edu.pl

Agnieszka Dybaś, tel. 12 663 23 06
agnieszka.dybas@uj.edu.pl

Paulina Gajda-Gałuszka – urlop
paulina.gajda-galuszka@uj.edu.pl

Dorota Kalisz, tel. 12 663 23 02
dorota.kalisz@uj.edu.pl

Barbara Leśniak, tel. 12 663 23 05
barbara.lesniak@uj.edu.pl

Konrad Piątkowski, tel. 12 663 23 57
konrad1.piatkowski@uj.edu.pl

Joanna Węgiel, tel. 12 663 23 03
joanna.wegiel@uj.edu.pl

Do zadań Sekcji ds. uroczystości ogólnouczelnianych należy:

 • organizowanie imprez ogólnouczelnianych: nadania tytułu doktora honoris causa, wręczania medalu Merentibus, medalu pamiątkowego Plus ratio quam vis, odznaki Zasłużony dla UJ, nagrody Rektora UJ Laur Jagielloński, odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach, nadania tytułu profesora honorowego UJ i innych zleconych przez Rektora;
 • organizowanie imprez okolicznościowych: Inauguracji roku akademickiego, Święta Edukacji Narodowej, Święta UJ, Dnia Pamięci – 6 listopada, Śniadania Profesorskiego, Opłatka Rektora UJ, Opłatka dla emerytowanych profesorów, pożegnania profesorów przechodzących na emeryturę, wmurowania kamienia węgielnego/otwarcia nowego budynku i innych zleconych przez Rektora;
 • obsługa wizyt gości szczebla centralnego oraz innych wydarzeń okolicznościowych;
 • organizowanie uroczystych promocji doktorskich i habilitacyjnych;
 • obsługa administracyjna Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ.

Sekcja ds. konferencji

konferencje@uj.edu.pl

Maciej Pilch – kierownik sekcji, tel. 12 663 23 55
maciej.pilch@uj.edu.pl

Elżbieta Jagłowska, tel. 12 663 23 60
e.jaglowska@uj.edu.pl

Kamila Koper, tel. 12 663 23 54
kamila.koper@uj.edu.pl

Michał Rdzanek, tel. 12 663 23 18
michal.rdzanek@uj.edu.pl

Kinga Rozwadowska, tel. 12 663 23 60
kinga.rozwadowska@uj.edu.pl

Katarzyna Tumm, tel. 12 663 23 60
k.tumm@uj.edu.pl

Anna Tylek, tel. 12 663 23 60
anna.tylek@uj.edu.pl

Agnieszka Woźniak, tel. 12 663 23 56
ag.wozniak@uj.edu.pl

Do zadań Sekcji ds. konferencji należy:

 • kompleksowa obsługa i organizacja wydarzeń naukowych (kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów, warsztatów, kursów) powyżej 60 uczestników, w tym m.in.:
  • konsultacja przy przygotowaniu oferty kongresowej dla pracowników naukowych UJ ubiegających się o organizację wydarzeń naukowych;
  • pomoc w przygotowaniu kosztorysu wydarzenia;
  • system do elektronicznej rejestracji uczestników z opcją płatności online;
  • elektroniczna rejestracja uczestników z opcją płatności online;
  • organizacja zakwaterowania, cateringu, transportu oraz wydarzeń towarzyszących;
  • zamawianie materiałów konferencyjnych, stoisk wystawienniczych, zabudowy recepcyjnej oraz tablic posterowych;
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz zapytań ofertowych - obsługa finansowa z końcowym rozliczeniem;
  • zarządzanie logistyką konferencji;
 • doradztwo w zakresie organizacji konferencji poniżej 60 uczestników, tj. wsparcie merytoryczne dla pracowników UJ lub jednostek uniwersyteckich organizujących konferencje samodzielnie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.konferencje.uj.edu.pl

Sekcja ds. redakcji mediów elektronicznych

info@uj.edu.pl

Mariusz Kopiejka - Kierownik Sekcji, tel. 12 663 23 08
mariusz.kopiejka@uj.edu.pl

Agnieszka Defus, tel. 12 663 23 13
agnieszka.defus@uj.edu.pl

Kamil Jodłowiec, tel. 12 663 23 10
kamil.jodlowiec@uj.edu.pl

Łukasz Wspaniały, tel. 12 663 23 09
lukasz.wspanialy@uj.edu.pl

Bartosz Zawiślak, tel. 12 663 23 11
bartosz.zawislak@uj.edu.pl

Do zadań Sekcji ds. redakcji mediów elektronicznych należy:

 • dbanie o aktualność treści publikowanych na stronie głównej UJ;
 • zarządzanie treściami mające na celu promocję UJ i upowszechnianie wiedzy o uczelni;
 • relacjonowanie wydarzeń z życia akademickiego oraz wydarzeń, które organizowane są na jej terenie;
 • wyszukiwanie interesujących tematów i ich rozwijanie w formie artykułów zamieszczanych na stronie internetowej UJ;
 • propagowanie osiągnięć naukowców UJ, w tym w zakresie promocji nauki:
  • realizacja wydarzeń promujących naukę: Małopolska Noc Naukowców, Cafe Nauka, Mądra Książka itp.;
  • promocja uniwersyteckich badań i osiągnięć naukowych do środowiska pozaakademickiego;
  • popularyzacja wiedzy;
  • tworzenie pozytywnego wizerunku UJ, opierającego się na potencjale naukowym uczelni;
 • dbanie o atrakcyjność wyglądu strony internetowej poprzez wykonywanie jej okresowej aktualizacji.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj