Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Henryk Siewierski uhonorowany medalem "Merentibus"

Profesor Henryk Siewierski uhonorowany medalem "Merentibus"

Wybitny komparatysta, historyk i teoretyk literatury oraz tłumacz odebrał odznaczenie 12 lipca podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ, które odbyło się w auli Collegium Novum. Uroczystość odbyła się w pierwszym dniu odbywającego się w murach naszej uczelni VIII Światowego Kongresu Polonistów.

Medal "Merentibus" przyznawany jest przez Senat UJ osobom, organizacjom lub instytucjom zarówno z kraju, jak i z zagranicy w uznaniu ich szczególnych zasług dla najstarszej polskiej uczelni. Profesora Henryka Siewierskiego doceniono m.in. za działalność na rzecz rozwoju polsko-brazylijskich kontaktów naukowych i kulturalnych, promowanie języka polskiego oraz literatury i kultury polskiej za granicą oraz za wybitny dorobek edytorski i liczne tłumaczenia literatury polskiej na język portugalski i literatury portugalskiej na język polski. Na uznanie zasługuje także jego wieloletnia współpraca naukowa z Uniwersytetem Jagiellońskim i środowiskiem akademickim Krakowa.

Profesor Henryk Siewierski to znakomity uczony, dydaktyk i popularyzator kultury polskiej w świecie. Pracując od ponad czterdziestu lat w ośrodkach uniwersyteckich Portugalii i Brazylii, należy do kręgu mistrzów i fundatorów ośrodków polonistyki zagranicznej.

Dziękując za wyróżnienie, prof. Siewierski stwierdził, że traktuje ten medal jako specjalny znak łączności, poprzez który jego macierzysta uczelnia potwierdza, to, w co nigdy nie przestał wierzyć – że tak naprawdę nie wyjechał, a zmieniła się tylko forma jego obecności w Uniwersytecie Jagiellońskim.

- Filologia to miłość słowa bez granic – mówił laureat, komentując w ten sposób fakt, że jako polonista, pozostaje także w służbie języka portugalskiego. – Być polonistą w świecie luzofońskim, znaczyło w dużej mierze podjąć pracę u podstaw. Chociaż Brazylia to jeden z krajów o najliczniejszej w świecie Polonii, nie było tam jeszcze studiów polonistycznych, a przekładów literatury polskiej na portugalski istniało bardzo niewiele – wspominał prof. Siewierski.

- Dzisiaj widzę wyraźnie, jak ważne było wejście do nowej dla mnie dziedziny akademickiej – brazylianistyki. Zanurzanie się w tym fascynującym żywiole innego języka, zbliżanie do innej kultury, jako polonistę prowadziło może na manowce, ale za to, by wspomnieć choćby jedną z korzyści, pozwalało na takie zbliżenie z innymi, które czyni możliwy dialog, nawet gdy różnice doświadczeń zdają się mu nie sprzyjać - mówił profesor Siewierski. Zauważył także, że poznając język drugiego człowieka, uczymy go także naszego języka, aby zrozumieć, poznać, uczyć się siebie nawzajem.

Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie www.uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron