Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur

W dniu pierwszego października 2020 roku w czwartek, w Auli Collegium Novum o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Inauguracja 657. Roku Akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Na uroczystość profesorowie dotarli w orszaku, który wyruszył z historycznej siedziby uniwersytetu - Collegium Maius. Decyzja o zorganizowaniu skromniejszej niż zwykle uroczystości, a co za tym idzie - zmianie miejsca uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego z Auditorium Maximum na znacznie mniejszą aulę Collegium Novum, podyktowana została ustaleniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa.

Inaugurację otworzyło przekazanie historycznych insygniów władzy rektorskiej - berła, łańcucha i pierścienia, które prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, ustępujący po dwóch kadencjach pełnienia funkcji rektora, złożył na ręce prof. Jacka Popiela, obejmującego urząd na lata 2020-2024. Następnie ustępujący rektor prof. dr hab. med. Wojciech Nowak odznaczony został złotym medalem „Plus Ratio Quam Vis”, który został mu przyznany m.in. za wybitny wkład w rozwój naukowy i dydaktyczny uniwersytetu - uzyskanie przez UJ tytułu uczelni badawczej oraz zakończenie wieloletniej inwestycji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, a także uzyskanie przez uczelnię statusu Uniwersytetu Europejskiego oraz wkład w budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu i przeprowadzenie uczelni przez zmiany organizacyjne wynikające z wprowadzenia nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym wypracowanie i przyjęcie nowego Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas uroczystości wręczone zostały także Nagrody Rektora UJ „Laur Jagielloński”, honorujące wybitne osiągnięcia naukowe uczonych z UJ. Wyróżnieni zostali: prof. Wojciech Kucharz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, prof. Stefan Chłopicki w dziedzinie nauk medycznych oraz pośmiertnie prof. Franciszek Ziejka w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych.
Prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski, mówiąc o sukcesach badawczych pracowników UJ, powiedział, że powodem do optymistycznego spojrzenia na nadchodzący czas jest duża dynamika społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego w staraniach o pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie badań naukowych. Przypomniał, że w ubiegłym roku akademickim UJ pozyskał 342 nowe projekty na łączną kwotę prawie 300 mln zł, w tym ponad 250 grantów badawczych na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Aktualnie Uniwersytet Jagielloński realizuje 1270 projektów o wartości ok. 1 mld 660 mln zł, z czego na badania naukowe skierowany jest strumień ok. 885 mln zł skupiony w 1106 grantach badawczych.
Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku, którą przeprowadził prof. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki. Szesnaścioro studentek i studentów, reprezentujących poszczególne wydziały UJ, złożyło przysięgę i odebrało symboliczne indeksy. W roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpocznie studia ok. 15 tysięcy studentów w trybie stacjonarnym oraz prawie 2,7 tys. w formie niestacjonarnej. Studia w UJ podejmie także tysiąc osób z zagranicy, które pochodzą z 77 krajów. Rektor życzył nowym studentom zapału do nauki i sukcesów naukowych. Zebrani w auli wysłuchali także nagranego wystąpienia przewodniczącej Samorządu Studentów UJ Marceliny Kościołek.
Wykład inaugurujący 657. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, zatytułowany „Nauka na miłość. Słowo o Romanie Ingardenie” wygłosił prof. Leszek Sosnowski z Wydziału Filozoficznego UJ.

 

Fototreportaż na stronie: www.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj