Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Polonistyki

 

Proponowany program pobytu gości na Wydziale Polonistyki wycieczek obejmuje trzy następujące po sobie elementy:

Powitanie i spotkanie informujące o Wydziale, o historii, osiągnięciach i ofercie edukacyjnej;

Zajęcia wykładowe / warsztatowe (45-60 minut);

Rozmowa z naszymi studentami/doktorantami o studiach na Wydziale Polonistyki UJ, co stanowiłoby zamknięcie oficjalnego programu wizyty. Zakładamy, że uczniowie w takich okolicznościach będą bardziej skorzy do rozmowy i pytań.

 

Propozycje wykładowe

(wymagają weryfikacji co do terminów i dostępności wykładowcy, dlatego prosimy o wybór trzech wykładów – propozycja druga i trzecia będą alternatywnymi)

 

Mgr Milena Adaszek-Waliszczak: Sukces po polsku

Dr Mateusz Antoniuk: Ta kartka... O rękopisie utworu literackiego

Mgr Dominik Borowski: Czy można wykryć kłamstwo? O niewerbalnych oznakach kłamania

Prof. dr hab. Elwira Buszewicz: Odkurzanie „Fraszek”

Prof. dr hab. Roman Dąbrowski: O komizmie w literaturze

Dr hab. Beata Drabik-Frączek: Komunikacja niewerbalna - fakty i mity

Mgr Dariusz Faron: Piłka nożna oczami komentatora sportowego i językoznawcy

Mgr Michał Gołębiowski: Kultura obrazkowa dawniej i dziś: siedemnastowieczne emblematy jako rodzaj kalamburu i obrazku do czytania

Prof. dr hab. Albert Gorzkowski: O niezwykłym świecie tragedii greckiej i wartościach kultury starożytnej

Dr Ewa Horwath: Etykieta i etyka słowa

Prof. dr hab. Józef Kąś: O diabłach i południcach (z refleksji lingwisty i dialektologa nad polską demonologią ludową)

Dr Maria Kobielska: Pamięć i kultura popularna: przypadek powstania warszawskiego

Dr hab. Tadeusz Kornaś: Wśród pytań o przyszłość teatru: o współczesnych poszukiwaniach w dziedzinie pracy z aktorem

Prof. dr hab. Dariusz Kosiński: Teatr poza teatrem

Dr Tomasz Kunz: Wyznanie czy wyzwanie? O wierszu Czesława Miłosza "Biedny chrześcijanin patrzy na getto"

Dr Tomasz Kurdyła: Co nam mówią nazwy miejscowe i przezwiska?

Dr Agata Kwaśnicka-Janowicz: Czym płacili dawni Słowianie?

Dr Agata Kwaśnicka-Janowicz: Miód w języku i kulturze

Prof. dr hab. Wojciech Ligęza: Przestrzeń wyobrażeniowa w poezji - wokół wiersza W. Szymborskiej, pt. "Uprzejmość niewidomych" (z cyklu: "Czytanie tekstu poetyckiego")

Dr Tomasz Majkowski: Gry wideo jako nowa literatura?

Dr hab. Mirosława Mycawka: Pani Premier czy Pani Premiera? – krąży po Europie widmo gender(a)

Dr hab. Jakub Niedźwiedź, prof. UJ: Jak Polska znalazła się na mapie?

Dr Donata Ochmann: Czy fajny jest fajny? Czyli o kreatywności językowej młodzieży słów kilka

Dr hab. Piotr Oczko: Nie taka znów niewinna książka... Ania z Zielonego Wzgórza i skalpel literaturoznawcy

dr Patrycja Pałka: Espresso macchiato dla Piotrka, czyli o kulturowych uwarunkowaniach rozmowy handlowej

Dr Partycja Pałka: Jak cię słyszą, tak cię widzą

Dr hab. Anna Pekaniec: Najnowsza literatura polska po 2000 roku

Dr hab. Anna Pekaniec: Biografie, autobiografie, listy

Dr hab. Olga Płaszczewska: Dlaczego wszystkie (literackie) drogi prowadzą do Włoch?

Dr hab. Olga Płaszczewska: Czy można wierzyć tłumaczeniom? Przygody z literaturą i językami

Dr hab. Olga Płaszczewska: „Dekameron” Boccaccia w interpretacjach plastycznych

Dr hab. Iwona Puchalska: „…Trup nie należał do żadnej z literackich grup”, czyli poeci o swojej sławie za życia i po śmierci

Dr hab. Maciej Rak: „Co trąci myszką?" - uwagi na temat frazeologii współczesnej i dawnej?

Dr hab. Michał Rusinek: Jak być przekonującym? - retoryka praktyczna

Dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa: Śląsk z perspektywy (gorola). O języku i tożsamości regionalnej

Dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk: Przemiany języka religijnego w XX wieku

Dr hab. Kazimierz Sikora: O zwrotach grzecznościowych w kulturze polskiej

Dr hab. Kazimierz Sikora: Jak mówili nasi przodkowie?

Dr hab. Kazimierz Sikora: Znaczenie Chrztu Polski dla polskiej kultury i języka

Dr hab. Kazimierz Sikora: Tradycje polskiego winszowania

Dr hab. Kazimierz Sikora: Status wulgarności we współczesnym dyskursie publicznym i internetowym

Dr hab. Kazimierz Sikora: O agresji i chamstwie w języku

Dr hab. Kazimierz Sikora: O języku stadionowej nienawiści - na przykładzie Krakowa

Dr hab. Kazimierz Sikora: Jak mówić o miłości?

Dr Mateusz Skucha: Po co komu feminizm? - przypadek XIX wieku

Dr hab. Klaudia Socha: W jaki sposób kultura współczesna sięga do średniowiecza?

Dr Małgorzata Sokalska: Wędrówki wampira w kulturze i literaturze I poł. XIX w.

Dr hab. Łukasz Tischner: Po co nam dziś Miłosz?

Mgr Bogusław Wajzer: Retoryka z rumieńcem, czyli o pożytkach z tremy

Prof. dr hab. Wacław Walecki: Uwaga. Bilety na transportację rozdaję. Czas: wiek XVI. Miejsce: Kraków

Dr hab. Iwona Węgrzyn: Gotyckie opowieści - zapomniane źródła współczesnej kultury popularnej

Dr hab. Dorota Wojda: Literatura inaczej: szalik, butelka, pudełko

Prof. dr hab. Krzysztof Zajas: O pożytkach z humanistyki

Dr hab. Aneta Załazińska: Retoryka sporu

Dr hab. Aneta Załazińska: Co mówi ciało? - prawda i mity o komunikacji niewerbalnej

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka: Żeromski – spowiednik duszy narodu polskiego

Mgr Barbara Żebrowska: O polskich i obcych kołysankach

 

Propozycja zajęć („miniwykładów” i konwersatoriów) (gospodarz w sytuacjach losowych może zaproponować zajęcia inne niż wybrane):

e) dr Mirosława Sagan-Bielawa: „Śląsk z perspektywy (gorola). O języku i tożsamości regionalnej”.

f) dr hab. Kazimierz Sikora, lic. Barbara Żebrowska, "O polskich kołysankach"

g) dr hab. Kazimierz Sikora: „Ty czy Pan/Pani – przy zwracaniu się do drugich?”

B. Sztuka komunikacji

a) dr Partycja Pałka, "Jak cię słyszą, tak cię widzą" (w semestrze letnim)

b) dr Aneta Załazińska, "Co mówi ciało? - prawda i mity o komunikacji niewerbalnej"

c) dr hab. Michał Rusinek, "Jak być przekonującym? - retoryka praktyczna"

d) Studenci i doktoranci (p. Roksana Kidawa and Company), „Językowe łamańce z Roksaną”

C. Wiedza o teatrze

prof. dr hab. Dariusz Kosiński, "Teatr poza teatrem"

D. Wiedza i literaturze i kulturze

a) dr Tomasz Z. Majkowski, „Gry wideo jako nowa literatura?”

b) dr hab. Piotr Oczko, „Nie taka znów niewinna książka… Ania z Zielonego Wzgórza i skalpel literaturoznawcy”

c) dr hab. Olga Płaszczewska, "Dekameron Boccaccia w interpretacjach plastycznych"

d) dr hab. Olga Płaszczewska, „Czemu wszystkie (literackie) drogi prowadzą do Rzymu”

e) dr Małgorzata Sokalska, "Wędrówki wampira w kulturze i literaturze I poł. XIX w."

 

Uwaga! Lista wykładów może zostać uzupełniona i uaktualniona w najbliższym czasie.

Osoba do kontaktu: dr hab. Kazimierz Sikora (e-mail: k.sikora@uj.edu.pl ; tel. 509-669-759).

 

Termin: Na wycieczki zapraszamy na Wydział Polonistyki w środy (od 11.30-13.00) oraz w piątki (zasadniczo od 9.45 – do godzin popołudniowych – nawet dwie grupy). Termin godzinowy do ustalenia; w razie potrzeby możemy przyjąć gości wcześniej – także w innym, dogodnym dla młodzieży terminie czwartkowym, a po wcześniejszym ustaleniu szczegółów organizacyjnych - nawet sobotnim.