Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Farmaceutyczny

Katedra Chemii Farmaceutycznej

1. Prelekcja – Lek od pomysłu do wdrożenia

2. Oprowadzanie i prezentacja sprzętu oraz urządzeń laboratoryjnych stosowanych w projektowaniu, syntezie i analizie związków chemicznych o aktywności biologicznej

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Zagórska
Czas: ok 2h
Limit osób: 24

 

Zakład Biofizyki Farmaceutycznej

Program: Rentgenografia w medycynie i naukach farmaceutycznych

1. Budowa i działanie aparatu rentgenowskiego

2. Rentgenografia w medycynie – zdjęcia rentgenowskie i tomografia komputerowa

3. Rentgenografia w naukach farmaceutycznych – dyfraktometria proszkowa

Prowadzący: dr inż. Sebastian Bożek
Czas: 45 minut
Limit osób: 10

 

Zakład Biofizyki Farmaceutycznej

Program: Prelekcja z pokazem pt. „Aptekarska dokładność – sztuka ważenia”. Zwrócenie uwagi słuchaczy na różne czynniki wpływające na pomiar masy na wadze i wskazanie, jak są rozwiązywane w wagach elektronicznych. Czynniki, o których będzie mowa, to np.:

• siła wyporu, zależna z kolei od ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności oraz gęstości ważonego ciała

• siła odśrodkowa związana z ruchem wirowym Ziemi, zależna od szerokości geograficznej i wysokości npm.

•zmienność siły grawitacji zależna od miejsca pomiaru

• wpływ ładunków elektrostatycznych i para- lub ferromagnetycznych własności ważonych substancji

Czas: 30-45 min.
Limit osób: 10

Miejsce: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, ul. Medyczna 9
Osoba do kontaktu: Małgorzata Pokwap, malgorzata.pokwap@uj.edu.pl