Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Prawa i Administracji

Prawo karne w raju i w Polsce.

Prowadzący: Mikołaj Małecki

Opis:Podczas spotkania ukazane zostaną sekretne związki prawa karnego w raju i w Polsce. Bo prawo karne jest starsze niż świat! Ten został stworzony w 7 dni, a gdy tylko powstał, od razu pojawiło się w nim prawo karne. To nic, że miało tylko jeden przepis – już jeden paragraf wystarczył, by pogrążyć sprawców złego uczynku. Czym to rajskie prawo karne przypomina prawo, które obowiązuje w Polsce XXI wieku? Wbrew pozorom łączy je wiele idei: określoność przestępstwa, proporcjonalność kary, zasada karania za czyn, a nie za złe intencje – o tym wszystkim musi pamiętać każdy prawnik.

 

Po co prawnikowi toga?

Prowadzący: Mikołaj Małecki

Opis: Sala sądowa to miejsce paradoksalne – wszyscy go unikają, a jednocześnie jest dla niektórych miejscem zwieńczenia ich największych marzeń. To marzenie o czarnej todze z kolorowym żabotem. Ale po co prawnikowi toga? Czy prokurator nie mógłby spotkać się z sędzią w zaciszu gabinetu i opowiedzieć mu całą historię, bez angażowania świadków i męczących przesłuchań? Projektant wnętrza sali sądowej kierował się jednak ważną ideą. Przyświeca ona też styliście, który szyje prawnikom togi. W tym teatrze bierze na co dzień udział wielu prawników na całym świecie – tajemnice czarnej togi zgłębimy w czasie spotkania.

 

Alternatywne od sądowego sposoby rozstrzygania i rozwiązywania sporów

Prowadzący: Marcin Wróbel

Opis: W trakcie godzinnego wykładu przedstawione zostaną, w zarysie, inne niż sądowe sposoby rozstrzygania i rozwiązywania sporów, takie jak: mediacja, arbitraż i negocjacje. Wykładowca zwięźle omówi rolę kultury w kształtowaniu sposobu rozwiązywania sporów na przykładach podejść jakie obserwujemy w Europie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki jak również w kulturze arabskiej i w krajach azjatyckich.

 

Co (oprócz prawa) dzieje się w sądzie?

Prowadzący: Marcin Wróbel

Opis: Wykład uproszczonym przedstawieniem złożoności relacji międzyludzkich w sądzie. Skupiać się będzie na zagadnieniu sprawiedliwości proceduralnej, to jest podejścia, która kładzie nacisk nie tylko na zgodność sędziego z przepisami prawa, ale także na sposób, w jaki traktuje uczestników postępowania. Nieformalny, ludzki aspekt postępowania sądowego może mieć często bardzo doniosłe znaczenie, co potwierdzają dostępne wyniki badań. W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną, w formie przystępnej dla uczniów szkół średnich, wyniki badań prowadzonych w polskich sadach, które dotyczą tej problematyki.

 

Pytanie o funkcje. Ogólne spojrzenie na prawo z perspektywy nauk społecznych.

Prowadzący: Marcin Wróbel

Opis: W trakcie 60 minutowego wykładu poruszone zostaną, przedstawione w przystępnej dla uczniów szkoły średniej, główne podejścia do prawa, prezentujące jego rolę jako składnika kultury i cywilizacji, warunkującego jej rozwój w czasach nowoczesnych, regulatora niezbędnego do zapobiegania i rozwiązywania konfliktów społecznych, a także podejścia konfliktowe, przedstawiające prawo jako narzędzie służące do zabezpieczenia partykularnych interesów. Omówienie tych podejść sprzyjać ma umożliwieniu postrzegania prawa jako zjawiska złożonego, na które można patrzeć z wielu różnych perspektyw.

 

Czas: 30 minut - 1 godzina

Miejsce: Sala sądowa WPiA UJ, Centrum Dydaktyczne przy Krupniczej 33a.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Pokwap, malgorzata.pokwap@uj.edu.pl