Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Psychologii Stosowanej

WARSZTATY:

„Co się może dziać w laboratorium psychologicznym...” – w trakcie programu zaprezentowane będą różne metody i techniki badań psychologicznych. Wraz z uczestnikami realizowane będą eksperymenty pokazujące jak funkcjonuje nasz organizm, jak myśli i emocje wpływają m.in. na reakcje fizjologiczne i jaki mamy na to wpływ.

„Strach ma wielkie migdały” – w trakcie prezentacji uczestnicy dowiedzą się co dzieje się w mózgu, kiedy się boimy. Zobaczą, jakie struktury mózgu zaangażowane są w reakcje strachu. Będę mogli dowiedzieć się, czy strach da się kontrolować i dlaczego pod jego wpływem możemy podejmować nieracjonalne decyzje.

„Co kryje mózg?” - na warsztacie uczestnicy dowiedzą się, z czego zbudowany jest mózg i za co odpowiadają jego poszczególne części. Zobaczą trójwymiarowy model mózgu i będą mogli wykonać własne modele.

Prezentacja działalności Koła Nauk Psychologicznych Pragma – obszary działań, podejmowane inicjatywy, cykliczne konferencje.

Dodatkowo:

„ Z życia studenta – Instytut Psychologii Stosowanej w kilku odsłonach... ” - prezentacja multimedialna.

 

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kampus UJ, ul. S. Łojasiewicza 4

UWAGA: Termin i szczegółowy program każdorazowo ustalany jest w bezpośrednim kontakcie z zainteresowaną grupą (możliwość zorganizowania praktycznych warsztatów zamawianych).

Osoba do kontaktu: Małgorzata Pokwap, malgorzata.pokwap@uj.edu.pl