Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybitny chemik z medalem Merentibus UJ

Wybitny chemik z medalem Merentibus UJ

22 maja odbyła się uroczystość przyznania medalu Merentibus prof. Olivierowi Martin, wybitnemu szwajcarskiemu chemikowi związanemu z Uniwersytetem w Orleanie. Odznaczenie przyznawane jest przez Senat UJ osobom, organizacjom lub instytucjom zarówno z kraju, jak i z zagranicy w uznaniu ich szczególnych zasług dla najstarszej polskiej uczelni. Uroczystości przewodniczył prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski.

– Współpraca naukowa i dydaktyczna pomiędzy Uniwersytetem w Orleanie i Uniwersytetem Jagiellońskim została zainicjowana jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku przez profesor Claudine Kiedę, ówczesnego dyrektora Instytutu Biofizyki Molekularnej (IMB) CNRS oraz profesora Karola Musioła, późniejszego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowa współpraca w zakresie nauk fizycznych i biofizycznych z czasem rozszerzyła się na nauki chemiczne, prawne i medyczne. Pomysłodawcą i wieloletnim koordynatorem współpracy naukowej i dydaktycznej w zakresie nauk chemicznych był ze strony francuskiej profesor Olivier Martin. Jako koordynator ze strony polskiej mogłam od samego początku, tj. od roku 2006 śledzić ogromne zaangażowanie profesora Oliviera Martin w rozwój tej współpracy – mówiła wygłaszająca laudację prof. Grażyna Stochel z Wydziału Chemii UJ.

– Profesor Olivier Martin brał udział praktycznie we wszystkich istotnych elementach współpracy pomiędzy obu uczelniami poczynając od opracowania programu wspólnych studiów, poprzez prowadzenie wykładów i seminariów w UJ i opiekę nad stażami badawczymi polskich studentów w laboratoriach Instytutu ICOA w Orleanie, promotorstwo prac magisterskich i doktorskich, aż po organizację wizyt dydaktycznych polskiej kadry naukowej w Orleanie. Dużą uwagę poświęcał również koordynacji programu na Uniwersytecie w Orleanie, a także poszukiwaniu możliwości finansowania badań i pobytów studentów francuskich w Polsce oraz polskich we Francji. Dzięki jego zaangażowaniu wielu naszych absolwentów uzyskało możliwość wykonania pracy doktorskiej lub odbycia stażu naukowego w uczelniach francuskich, instytutach CNRS lub jednostkach badawczych powiązanych z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym – podkreśliła prof. Stochel w dalszej części swojego wystąpienia.

Więcej szczegółów i zdjęcia na stronie www.uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron