Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Święto UJ. 659. rocznica założenia pierwszego uniwersytetu w Polsce

Święto UJ. 659. rocznica założenia pierwszego uniwersytetu w Polsce

Uniwersytet Jagielloński - najstarsza uczelnia w Polsce, działająca nieprzerwanie w Krakowie od ponad sześciu wieków, obchodzi dzisiaj swoje święto, ustanowione na pamiątkę podpisania przez króla Kazimierza Wielkiego 12 maja 1364 roku aktu fundacyjnego krakowskiego Studium Generale. Data ta stanowi nie tylko początek działalności współczesnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także rozpoczyna historię całego szkolnictwa wyższego w Polsce.

- 12 maja to dla nas dzień szczególny. Wspominając wielkie dokonania naszych poprzedników zawsze myślimy o przyszłości. Pragniemy przekazać uniwersyteckim pokoleniom, które przyjdą po nas to, co ważne w dziejach Uniwersytetu – powiedział rektor UJ prof. Jacek Popiel otwierając w auli Collegium Novum uroczyste posiedzenie Senatu UJ zwołane z okazji rocznicy powołania do życia naszej uczelni. Przypomniał także, że jak zawsze tego dnia, w godzinach porannych władze UJ udały się do Katedry Wawelskiej, żeby złożyć hołd nie tylko Kazimierzowi Wielkiemu, ale i Królowej Jadwidze i Władysławowi Jagielle, którym zawdzięczamy odnowienie uniwersytetu w 1400 roku.

Święto UJ stanowi pretekst do wyrażenia wdzięczności naukowcom, artystom, pisarzom, którzy wnieśli wielki wkład nie tylko w rozwój nauki, sztuki, kultury, ale i sposób postrzegania świata i kształtowania naszej wrażliwości, dlatego w trakcie posiedzenia Senatu odbyła się także uroczystość odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu profesora Andrzeja Zolla - najwyższej próby uczonego i nauczyciela akademickiego, który przyczynił się do uporządkowania i modernizacji polskiego systemu prawa, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Profesora Honorowego UJ.

Jak zaznaczono w dyplomie, który wręczony został prof. Zollowi , w ten sposób jego macierzysta uczelnia chciała uhonorować go m. in. za wielki wkład w rozwój teorii i dogmatyki prawa karnego oraz rozwój badań porównawczych, promocję polskiej myśli karnistycznej za granicą oraz kształtowanie racjonalnego ustawodawstwa karnego, w szczególności poprzez współudział w opracowaniu projektu kodeksu karnego z 1997 r. oraz kształtowanie praktyki stosowania prawa karnego i kształtowanie konstytucyjnych podstaw prawa karnego.

Więcej szczegółów oraz zdjęcia na stronie www.uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron