Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłatek w Collegium Novum

Opłatek w Collegium Novum

21 grudnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego Krakowa. Wydarzenie to, będące integralną częścią kalendarza uroczystości uniwersyteckich, odbyło się ponownie po trzyletniej przerwie spowodowanej okresem pandemii - poprzednie takie spotkanie odbyło się w 2019 roku. Integralną częścią uroczystości było wspólne kolędowanie oraz składanie życzeń.

Uczestników spotkania powitał w Auli Collegium Novum rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel. Społeczność akademicką UJ reprezentowali również m. in. prorektorzy, rektorzy poprzednich kadencji, kanclerz, kwestor, dziekani, członkowie Rady Uczelni i Senatu oraz dyrektorzy szkół doktorskich. Wśród przybyłych gości znaleźli się rektorzy szkół wyższych Krakowa i Małopolski, przedstawiciele korpusu konsularnego, świata kultury, nauki i sztuki oraz duchowni różnych wyznań.

Zwracając się do zebranych, rektor UJ prof. Jacek Popiel pokrótce nakreślił historię opłatków akademickich na UJ. Tradycja ta, po wymuszonej przerwie w okresie PRL-u, pojawiła się ponownie w 1989 roku i stopniowo rozwijała się. Rektor Franciszek Ziejka, urzędujący w latach 1999-2005, rozszerzył grono zaproszonych gości o rektorów innych krakowskich i małopolskich uczelni, nadając tej uroczystości ogólnoakademicki charakter.

Fragment Pisma Świętego odczytała przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Katarzyna Jedlińska. Poświęcenia opłatków dokonał proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Krakowie ks. prof. Tadeusz Panuś. 

Więcej szczegółów oraz zdjęcia na stronie www.uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron