Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oblicza postpamięci 4 – narracje alternatywne i marginalizowane

Oblicza postpamięci 4 – narracje alternatywne i marginalizowane

Postpamięć w narracjach alternatywnych i marginalizowanych stała się tematem czwartej edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Oblicza postpamięci”. W związku z sytuacją epidemiczną przedsięwzięcie tym razem miało formę zdalną.

W dniach 22-23 października 2020 roku badaczki i badacze z kilkunastu ośrodków akademickich i instytucji naukowych podejmujący w swoich eksploracjach tematy dotyczące różnych aspektów postpamięci zaprezentowali wnioski płynące ze swoich analiz. Znakomity wykład inauguracyjny pt. „Bezgłos (o rewersach ciszy w teatrze pamięci)” wygłosił prof. Paweł Próchniak. W kolejnych wystąpieniach mowa była o następstwach Szoa, także w odniesieniu do rodzin „sprawiedliwych wśród narodów świata”, o postpamięci wśród Łemków, Ślązaków, Rosjan, Ukraińców, Litwinów, Białorusinów, o znaczeniu traum powojennych i ich reprezentacjach w kulturze izraelskiej, litewskiej, niemieckiej, mongolskiej, peruwiańskiej, węgierskiej czy włoskiej. Przedmiotem analiz były zarówno dzieła literackie, jak i filmy, architektura, teatr, elementy popkultury. Cykl krakowskich spotkań animowanych przez Instytut Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ostatnio we współpracy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego zaowocował kilkudziesięcioma artykułami już opublikowanymi w numerach 35 (2015), 47 (2017) oraz 65 (2020) czasopisma „Politeja”. Już wkrótce można spodziewać się kolejnego tematycznego tomu tego periodyku „Oblicza postpamięci 4”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj