Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prezydent Francji składa wizytę w Uniwersytecie Jagiellońskim

Prezydent Francji składa wizytę w Uniwersytecie Jagiellońskim

To jeden z punktów oficjalnej wizyty Prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce w dniach 3-4 lutego 2020 roku. We wtorek o godzinie 12.00 W Auli Collegium Novum UJ rozpoczął się jego wykład pt. „Polska i Francja w Europie”. Wśród przybyłych gości, oprócz reprezentantów władz UJ – w tym rektora prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka, znaleźli się również: członkowie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, przedstawiciele władz regionu, członkowie francuskiej delegacji oraz licznie przybyli studenci.

W swoim wystąpieniu prezydent E. Macron zaczął od historycznego tła kontaktów pomiędzy Polską a Francją. Następnie przechodząc do czasów współczesnych, wskazał na fundamenty zjednoczonej Europy jako przede wszystkim projekt polityczny i pokojowy, opierający się na jedności, bez której Unia Europejska nie będzie w stanie wypełniać swojej misji. Prezydent Francji odniósł się również do przyszłości, zwracając się tu przede wszystkim do studentów, jako reprezentantów młodego pokolenia. Stwierdził bowiem, iż to oni wkrótce będą musieli się zmierzyć z takimi problemami jak: bezpieczeństwo, walka ze zmianami klimatycznymi i edukacja. 
W tym miejscu warto wspomnieć, iż w kwestii edukacji Prezydent E. Macron jest również inicjatorem stworzenia kilkunastu tzw. uniwersytetów europejskich, z których każdy składałby się z sieci kilku uczelni z co najmniej trzech państw członkowskich Unii Europejskiej. Ich celem byłoby zapewnienie najwyższych standardów edukacyjnych, zwiększenie integracji członków UE oraz budowanie głębszej europejskiej tożsamości kulturowej. W odpowiedzi na inicjatywę Emmanuela Macrona Uniwersytet Jagielloński wraz siedmioma wiodącymi uczelniami europejskimi – Katolickim Uniwersytetem Lowańskim (Belgia), Uniwersytetem Paryskim 1 (Francja), Uniwersytetem Complutense w Madrycie (Hiszpania), Wolnym Uniwersytetem Berlińskim (Niemcy), Uniwersytetem Edynburskim (Wielka Brytania), Uniwersytetem Bolońskim (Włochy) oraz Uniwersytetem Helsińskim (Finlandia) – powołał do życia sojusz UNA Europa. Sieć ta ma za zadanie stworzenie unikatowej formy współpracy, w ramach której prowadzone będą wspólne badania naukowe, programy edukacyjne oraz działania na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa europejskiego.
Wykład prezydenta E. Macrona został nagrodzony gorącą owacją ze strony słuchaczy. Po opuszczeniu Auli spotkał się jeszcze z rektorem W. Nowakiem, co było ostatnim punktem jego wizyty w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Wiecej informacji, videorelacja oraz fotoreportaż na: www.uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj